Program

Program na rok 2017

akce, které úspěšně proběhly:

25. února 2017 v sobotu. Ostatky v místní sokolovně v Bošovicích. Vystoupení členů spolku ve scénce na  ostatky „Jožin z bažin“ a při pochovávání basy.

11. března 2017 v sobotu. Přednáška v podání Doc. PhDr. Jiřího Pernese PhD. v prostorách „fary“. Téma přednášky: „Morava a Habsburkové v 19. a 20. století.“

2. dubna 2017 v neděli. Upálení Morany a vítání jara. Tradiční průvod s loutkou Morany od obecního úřadu k obecním rybníkům, zakončený zábavou pro děti, táborákem a občerstvením.

13. – 15. dubna 2017 (čt, pá, so). Zvony odletěly do Říma. Velikonoční průvod dětí s klepadly a hrkači podle pověsti o zvonech, které odletěly do Říma.

17. června v sobotu se koná Branný závod v areálu Hájek v Bošovicích. Je to sportovně – vědomostní soutěž pro děti ve třech věkových kategorií.

9. září 2017 v sobotu. Zájezd do budovy památníku Velké Moravy a  kostela svatého Ducha ve Starém Městě, do Archeoskanzenu a akvária  „Živá voda“ v Modré a do chrámu na Velehradě.  

23. září 2017 v sobotu. Bošovský koláč, výstava s ochutnávkou koláčů a olip. Výstava s ochutnávkou se bude konat v Bošovicích v 1500 hod. v kulturním domě.

28. října 2017 v sobotu. Lampionový průvod v obci ke dni vzniku samostatného československého státu.

5. prosince 2017 v úterý. Dvě skupiny Sv. Mikuláše s doprovodem andělů a čertů.

příští akce :

10. 2. 2018. Ostatky 2017. Zatím ještě blíže neurčená akce.

 

K těmto akcím dlužno podotknout, že na téměř všech akcích se též podílí místní organizace  politické strany Moravané v Bošovicích.