Program

Program na rok 2018

akce, které úspěšně proběhly:

10. února 2018 v sobotu. Ostatky v místní sokolovně v Bošovicích. Scénka na  ostatky připravená spolkem.          

17. února 2018 v sobotu. Přednáška z historie Moravy v podání Mgr. Ondřeje Hýska Ph. D. v prostorách „fary“.

29. – 31. března 2018 (čt, pá, so). Zvony odletěly do Říma. Velikonoční průvod dětí s klepadly a hrkači podle pověsti o zvonech, které odletěly do Říma.

16. června 2018 v sobotu. Branný závod konaný pro děti ve třech věkových kategoriích. Tradiční závod jako sportovně vědomostní soutěž v různých branných kategoriích a vědomostí z přírody.

11. srpna 2018 v sobotu. Zájezd do památníku Velké Moravy. Zájezd mikrobusem do památníku VM, Archeoskanzenu v Modré, akvária “Živá voda” a chrámu na Velehradě.

28. října 2018 v neděli. Lampionový průvod v obci ke dni vzniku samostatného československého státu.

3. listopadu 2018 v sobotu. Akce Bošovský koláč, kulturní dům.

příští akce :

5. prosince 2018 ve středu. Sv. Mikuláš s čertem a andělem.