Historie

Náš spolek „Moravané z Bošovic“ se v podstatě zrodil z činnosti politické strany Moravané, resp. z činnosti místní organizace (dále jen MO) v Bošovicích. Tato politická strana rozvíjela v naší obci Bošovice (cca 25 km jihovýchodně od Brna) moravský patriotismus, kulturní a sportovní akce pro mládež i pro dospělé. Také vždy kandidovala do komunálních voleb v obci. Činnost MO však nezapadala do rámce politické strany. Proto se předseda MO Bošovice politické strany Moravané (dále jen p. s. Moravané) Ing. Oldřich Ludík rozhodl vytvořit v obci koncem roku 2014 občanské sdružení „Moravané z Bošovic“ a buňku MO Bošovice p. s. Moravané ponechal svému politickému úkolu – bojovat za emancipaci a samosprávu Moravy.

V únoru roku 2014 pak bylo občanské sdružení „Moravané z Bošovic“ zaregistrováno u krajského soudu v Brně jako spolek „Moravané z Bošovic“. Na ustanovující schůzi v květnu roku 2014 pak byli jmenováni do čela spolku předseda Michal Darmovzal, místopředseda Karel Marek, revizor Ing. Oldřich Ludík a pokladník spolku Mgr. Eva Darmovzalová. Tento spolek je omlazen a odpolitizován od svého politického předchůdce a vyvíjí v obci ryze osvětovou, kulturní a sportovní činnost pro mládež i pro dospělé v rámci tradic moravského venkova. V březnu roku 2015 se stal náš spolek dalším členem volného spojení občanských sdružení „Moravský kulatý stůl“ v Brně.